Last updated on May 10th, 2019 at 12:36 pm

Gautama Buddha fikk en åpenbaring for mer enn 2500 år siden: mye av roten til menneskers lidelse består av vår tendens til å leve i fortid eller framtid. Fremfor å oppholde oss i nuet, tilstede med det som er, reiser tankene våre stadig vekk, inn i evige problemstillinger og fremtidige lykksalige opplevelser.

Den formen for mindfulness jeg skriver om her, og som jeg selv praktiserer, har ikke noe buddhistisk over seg. Røkelse, ofringer eller «oooohmm-ooohmm» er fraværende. Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, er simpelthen et annet vis å forholde oss til nuet på enn det vi er blitt vant til i våre overstimulerende vestlige hverdager.

Et øyeblikk i nuet.

Se for deg at du står på stranden en varm sommerdag. Bølgene pulserer rolig ute på havet. Himmelen er ikledd en dus og behagelig blåtone. Skyene har inntatt et mangfold av finurlige fasonger. Solen titter forsiktig frem mellom et par skyer mens den varme, behagelige vinden brer seg rundt deg som en usynlig kappe.

Du er tilstede.
Du sanser, nærmest hypnotisert. Helt uten å tenke over det.
Du befinner deg i en tilstand av åpen oppmerksomhet.

Hva skjer med oss mennesker når vi bare er tilstede med det vi sanser her og nå? Resultatet av stunder med oppmerksomt nærvær er at vi kjenner oss mer i live – og vi kan erkjenne hvor levende og pulserende alt rundt oss også er. Elementer som kanskje alltid har vært der uten at vi har viet de vår fulle og hele oppmerksomhet. Naturen, menneskene, dyrene og alle de andre vesenene. Alt dette er vi del av.

Ved å praktisere mindfulnessmeditasjoner og oppmerksomt nærvær på jevn basis, vil du oppnå sterkere toleranse for vonde følelser og attpåtil oppnå økt tilstedeværelse av glede, velvære og andre positive følelser. Mindfulnesspraksis bidrar til å skape lykke uten at du må søke eller streve etter den.

La oss reise tilbake til stranden. Idet du står der og observerer, bare er til, vil tanker, indre bilder og impulser automatisk dukke opp i deg.

«Kommer dette været til å vare?»
«Jeg tror jeg ser noen mørke skyer i horisonten der borte. Hva om…?»

Kanskje sanser du andre lyder, som lyden av en motor eller stemmer. Du begynner kanskje å lure på om det er en bil. Eller du begynner undres over hvem det er du hører. Kanskje begynner du å planlegge middagen. Klassiker’n. Du tenker. Vurderer.

Dette er helt naturlig, og en reaksjon som sikret forfedrene overlevelse. Uten ly fra uvær og sultne dyr, ville verken vi eller foreldrene våre vært født. Alright. Så når tanker og vurderinger dukker opp, registrer det du observerer – og slipp deretter taket det som dukket opp inni deg. Vend deretter tilbake til bare å observere det som kommer til syne inne i og utenfor deg.

En hverdagslik impuls vi alle kjenner på, er trangen til å fange øyeblikket i form av et bilde. Kjenner du på denne trangen til å ta opp mobilen for å ta et bilde, lar du det simpelthen være med denne trangen. Du simpelthen registrerer at den popper opp inne i deg.

Hensikten med å øke evnen vår til å være tilstede er imidlertid ikke å skrelle oss selv for alle impulser og ende opp som et sanseorgan på to ben. Men det handler om å øve på å observere og være tilstede med det som er uten å blindt tro på alle tanker, uten å tro at alt vi tenker er sannheter, og uten å følge alle autopiloter.

Mindfulness er oppmerksomt og nysgjerrig fokus på sanseinntrykk, tanker eller opplevelser i et gitt øyeblikk uten å reagere eller dømme observasjonene. Mindfulness kan brukes som et portabelt verktøy du kan velge å bruke i situasjoner hvor du vet du trenger å være ekstra oppmerksom.

Mindfulness er oppmerksomt og nysgjerrig fokus på sanseinntrykk, tanker eller opplevelser i et gitt øyeblikk uten å reagere eller dømme observasjonene.
En bok om mindfulness skrevet av lege og professor Jon Kabat-Zinn.
Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness
Oppmerksomt nærvær er et naturtalent vi er født med. Foto: Scott Webb.

Oppmerksomt nærvær kan forstås som:

  • en tilstand eller holdning av oppmerksomhet rettet mot det som erfares her og nå, både kroppslige sansninger, følelser, ønsker og tanker.
  • iakttakelse av disse mentale tilstandenes forgjengeligehet – vi blir oppmerksomme på at de både kommer og går.
  • en tilstand eller holdning av åpenhet for både det som føles og kjennes behagelig, ubehagelig og nøytralt.
  • en tilstand eller holdning hvor vi møter det som dukker opp i oss selv, med vennlige aksept.

Fra boken «Et oppmerksomt liv» av den norske psykologen og professoren Per-Einar Binder.

KORT SAGT

Mindfulness er en ikke-reaktiv måte å forholde oss til nuet på. En naturlig evne vi alle er født med. Praktiserer du jevnlig, vil du kunne oppnå styrket toleranse for ubehagelige følelser, mer tilstedeværelse i hverdagen, samt flere positive følelser.

The Mindful Broccoli is currently working on this article. Stand by.

EN LITEN BONUS OM FØLELSER

Share:
Written by Justin
Plant-based nutritionist, lifestyle coach, and mindful eating teacher based in Oslo, Norway. Contact me to book a session online or in person.